Το Δικηγορικό απόρρητο

Το Δικηγορικό απόρρητο ως συστατικό στοιχείο μεταξύ δικηγόρου και πελάτη

Read more


Εμπιστοσύνη δικηγόρου – πελάτη

Εγκαινιάζω αυτή την σειρά μικρών κειμένων στην ειδησεογραφική πύλη laimitomos.com για ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν την σχέση δικηγόρων και πελατών.Read more


Η νοσηλευτική ή παραϊατρική ευθύνη

Η νοσηλευτική ή παραϊατρική ευθύνη στα πλαίσια του Ιατρικού Δικαίου: Αναφορά στην Κυπριακή Νομολογία

Read more


Ιατρικό Δίκαιο και ΓΕΣΥ

Ιατρικό Δίκαιο και ΓΕΣΥ: Προσχέδιο νομικών σκέψεων

Read more