Η Ομάδα μας

Η Ομάδα των Andreas N. Masouras Lawyers αποτελείται από έμπειρους Δικηγόρους που είναι μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Απόφοιτοι γνωστών πανεπιστημίων και με τομείς εξειδίκευσης σε διάφορα δίκαια και πεδία. Πολλά από τα μέλη της Ομάδας μας ανήκουν σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά νομικά δίκτυα, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός για το Ιατρικό Δίκαιο, εργαστήρια ποινικού δικαίου, εγκληματολογικά εργαστήρια και άλλα. 

Το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί την Ομάδα των Andreas N. Masouras Lawyers είναι η γνώση και η εμπειρία με δίκαια άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα, με το δίκαιο της Ρωσίας, για το οποίο διαθέτουμε ξεχωριστό τμήμα με έμπειρους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους. Η καθημερινή, επίσης, συνεργασία μας με δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα μας εγκαθιστά βασικό πυλώνα στην περιοχή. 

Το δίκτυο των συνεργασιών μας σε διάφορες χώρες ενισχύει σημαντικά το επιχειρείν των πελατών μας. Για παράδειγμα, η πρόσφατη συνεργασία μας με την Plus One Consultancy στο Μπαχρέιν, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του επιχειρείν, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες και συνεργάτες μας για την δημιουργία αξιόπιστου δικτύου. 

Τα Μνημόνια Συνεργασίας με Οργανισμούς, όπως είναι τα Πανεπιστήμια, ενισχύουν ακόμα περισσότερα την ομάδα μας αφού η συνεχιζόμενη κατάρτιση αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας. 

Καλωσορίσατε λοιπόν στην πιο δυναμική και σύγχρονη ομάδα δικηγόρων. 

Γνωρίστε τα στελέχη της ομάδας και επικοινωνήστε μαζί τους: