Υπηρεσίες

Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί μια από τις βασικές εξειδικεύσεις του γραφείου μας. Τόσο σε επίπεδο ποινικής μορφολογίας όσο και σε επίπεδο ποινικής δικονομικής διαδικασίας, το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες από έμπειρη ομάδα ποινικολόγων και εγκληματολόγων. Με εμπειρία σε σοβαρές υποθέσεις όπως ναρκωτικών και παιδικής πορνογραφίας και σε συνάρτηση με την στελέχωση του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας αλλά και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το γραφείο μας αναλαμβάνει με επαγγελματισμό ποινικές υποθέσεις με κύριο μέλημα την προστασία και υπεράσπιση του πελάτη. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων ως πολιτική αγωγή για αδικήματα που έγιναν σε βάρος τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που παραπέμπονται στο Κακουργιοδικείο. 

Το Δικηγορικό Απόρρητο αποτελεί μια από τις βασικές Αρχές του γραφείου μας τόσο σε ποινικές υποθέσεις όσο και στους άλλους τομείς Δικαίου.

Οι Andreas N. Masouras Lawyers είναι από τα πιο γνωστά γραφεία εξειδίκευσης στο ιατρικό δίκαιο, στην ιατρική αμέλεια και στην ιατρική ευθύνη. Η ομάδα του ιατρικού δικαίου πλαισιώνεται από έμπειρους εξειδικευμένους δικηγόρους, γιατρούς και ιατροδικαστές. Το γραφείο μας είναι μέλος του World Association for Medical Law, ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά δίκτυα διεθνώς για το ιατρικό δίκαιο. Επίσης, διοργανώνουμε συνεχώς ημερίδες και συνέδρια στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ιατρικό δίκαιο είναι ένα πολυσύνθετο δίκαιο στο οποίο υπάγεται η ιατρική αμέλεια και η ιατρική ευθύνη. 

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την ομάδα μας για να εξασφαλίσετε δωρεάν συμμετοχή στο επιστημονικό υλικό που αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο και να λάβετε συμβουλευτική υποστήριξη για την περίπτωσή σας. 

Τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και στα κοινωνικά δίκτυα του γραφείου μας μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνουμε σε τακτά διαστήματα για θέματα που αφορούν το ιατρικό δίκαιο.

Το αστικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα του πεδίου του. Οι ιδιωτικές έννομες σχέσεις τις οποίες ρυθμίζει είναι πολυάριθμες και ποικίλες. Το γραφείο μας παρέχει εκείνες τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω των έμπειρων δικηγόρων και νομικών συμβούλων έτσι ώστε να συνταχθεί σωστά η αγωγή και να υποστηριχθεί καθ’ όλη την διαδικασία. 

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα και υποθέσεις τραπεζικού δικαίου. Η τήρηση του απορρήτου, οι σωστές διαδικασίες και κυρίως η συνεχής ενημέρωση των πελατών μας για την πορεία των υποθέσεων και των διαπραγματεύσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης που γίνεται από την ομάδα μας. 

Ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι διαφορές μεταξύ αντιδίκων για θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων. Το πεδίο αυτό καλύπτει διάφορα στάδια όπως, για παράδειγμα, το στάδιο της αγοράς ακινήτου, όπου το γραφείο μας παρέχει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη καθόλη την διάρκεια. 

Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Κτηματολόγιο και άλλους επίσημους φορείς για την γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας αλλά και για την αξιόπιστη παράδοση εγγράφων όπως είναι, για παράδειγμα, η έρευνα ακίνητης ιδιοκτησίας για τα εμπράγματα βάρη αλλά και η έρευνα για τους τίτλους ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση σύναψης δανείου η εξειδικευμένη ομάδα μας στο τραπεζικό δίκαιο αναλαμβάνει την διαβούλευση με την τράπεζα για την ετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και πάντα σε συνεργασία με τον πελάτη. 

Οι εμπορικές σχέσεις είναι ένα ιδιαίτερο πεδίο του δικαίου. Οι κλάδοι του εμπορικού δικαίου είναι πολλοί, όλοι τους δημιούργημα των συναλλακτικών σχέσεων που λαμβάνουν χώρα στην αγορά είτε μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business), είτε μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Business to Consumer). Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιούργησαν ακόμα περισσότερα πεδία όπως είναι τα μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή τα e-shops, e-malls κτλ. Οι εξειδικευμένοι νομικοί μας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε προβλήματα εμπορικών σχέσεων είτε στο παραδοσιακό πεδίο, είτε στο ραγδαία εξελισσόμενο ψηφιακό. 

Ένας σημαντικός τομέας του εμπορικού δικαίου είναι το εμπορικό απόρρητο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν κατέχετε πολύτιμες πληροφορίες όσον αφορά τεχνολογικές ή άλλες πτυχές της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, μπορείτε να τις προστατεύσετε ως εμπορικό απόρρητο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • οι πληροφορίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό ή στους εμπειρογνώμονες του σχετικού τομέα
 • οι πληροφορίες έχουν εμπορική αξία
 • έχετε λάβει μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών: για παράδειγμα, τις έχετε αποθηκεύσει με ασφάλεια και έχετε υπογράψει συμφωνίες τήρησης του απορρήτου με τα άτομα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές ή με τα οποία έχετε ανταλλάξει τις πληροφορίες

Ένα από τα βασικά στοιχεία του οικογενειακού δικαίου είναι πρωτίστως η διαμεσολάβηση. Τόσο η σωστή επικοινωνία, όσο και η εχεμύθεια και η τήρηση του δικηγορικού απορρήτου είναι βασικά συστατικά στοιχεία. Το γραφείο μας εξειδικεύεται στα θέματα διαζυγίου. Στην περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο γάμο ή κατά την ελεύθερη συμβίωση, έμπειροι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη δικαστική σας προστασία με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν στο πρόσωπο ή στην περιουσία του.

Το κληρονομικό δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις περιουσιακές σχέσεις προσώπου μετά το θάνατο αυτού, όπως κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, κληρονομική αναξιότητα, κληρονομητήριο, κληροδοσία, κ.ά.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπησή των συμφερόντων σας και διασφαλίζει την τήρηση των σωστών διαδικασιών με ταχύτητα και αξιοπιστία.

Οι Andreas N. Masouras Lawyers έχουν πολυετή εμπειρία στην σύσταση αλλά και υποστήριξη εταιρειών και ευρύτερα νομικών προσώπων παρέχοντας ένα πλέγμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το εταιρικό και επιχειρηματικό φάσμα. Το γραφείο μας θεωρείται πλέον ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους στο επιχειρείν. 

Η συνεργασία μας επίσης με επιχειρηματικούς φορείς του εξωτερικού ενδυναμώνει το δίκτυο μας και χτίζει αξιόπιστους εταίρους για το συμφέρον των πελατών μας. 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμου του εταιρικού δικαίου όπως είναι η κατοχύρωση σήματος, πατέντας και εμπορικής επωνυμίας.

Στο χαρτοφυλάκιό μας έχουμε την διαχείριση ναυτιλιακών εταιρειών, κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Η ομάδα του πεδίου αυτού είναι άρτια εκπαιδευμένη και σε συνεχή επικοινωνία με συνεργάτες και εμπειρογνώμονες του εξωτερικού για την επίλυση ναυτικών ή/και ναυτιλιακών ζητημάτων. 

Ένας σημαντικός τομέας της ναυτιλίας είναι οι Ασφαλίσεις Φορτίων (Cargo), Πλοίων (Hull & Machinery) και της κλασικής Αστικής Ευθύνης έναντι Εργαζομένων, Τρίτων ή Περιβάλλοντος.

Στους Andreas N. Masouras Lawyers γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό – και ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικά περιβάλλον, πρέπει απαραίτητα να διασφαλίζεται έναντι διαφόρων κινδύνων με σωστή εφαρμογή του θεσμού και των διαδικασιών της Ασφάλισης που, εδώ και πολλά χρόνια, έχει καταξιωθεί ως απαραίτητο συστατικό του σύγχρονου επιχειρείν και εξελίσσεται ώστε να καλύπτει νέους κινδύνους.

Σύμφωνα με τον Νόμο, Οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν στα διοικητικά όργανα, κατά την άσκηση της διακριτικής τους εξουσίας, να ενεργούν σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να αποφεύγονται ανεπιεικείς και άδικες λύσεις. To γραφείο μας αναλαμβάνει την προσφυγή υποθέσεων στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Επικοινωνία

  Άλλες Υπηρεσίες

  Το γραφείο μας εκτός από την δικηγορία που ασκείται εντός των Δικαστηρίων, παρέχει υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής σε διάφορα επίπεδα. Είναι σημαντικό για εσάς και την επιχείρησή σας να υλοποιείται μια σωστή πολιτική στις αποφάσεις σας, έτσι ώστε να σας διασφαλίζουν την νομιμότητα των πράξεων. Αυτό σημαίνει ότι θα μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος να έρθετε αντιμέτωποι με ζητήματα Δικαιοσύνης. 

  Η νομική πρόληψη αποτελεί σοφή επιλογή – ιδιαίτερα σε εταιρικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Αποφάσεις όπως σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών, εργατικά ζητήματα και αποζημιώσεις, χρήση εμπορικών επωνυμιών και σημάτων είναι μόνο μερικά από τα καθημερινά θέματα που απασχολεί την ομάδα των νομικών μας συμβούλων.

  Τις περισσότερες φορές το ζητούμενο δεν είναι απλά να συσταθεί μια εταιρεία αλλά να υποστηριχθεί σωστά μέσα από έναν σύγχρονο, επαγγελματικό και βιώσιμο σχεδιασμό. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που δημιουργήσαμε έναν ξεχωριστό τομέα υποστήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

  Συγκεκριμένα, η ομάδα της The Business Suite μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια διαδικασία αφού ειδικεύεται στον σχεδιασμό επιχειρηματικού – επιχειρησιακού πλάνου εξετάζοντας μακρο-ζητήματα της επιχείρησης αλλά και στοχευμένα σε σχεδιασμούς αλλά και υλοποίηση projects όπως στο μάρκετινγκ και στο ψηφιακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο. 

  Το γραφείο μας διαθέτει πρόσβαση σε προσομοιωτές για εφαρμογή “real scenarios” της επιχειρηματικής ιδέας ενώ συνεργάζεται με πανεπιστημιακά κέντρα και ινστιτούτα. Το The Business Suite έχει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου για πρακτική τοποθέτηση των φοιτητών της Σχολής Οικονομικών & Διοίκησης στον τομέα του σχεδιασμού και υλοποίησης.

  Στους Andreas N. Masouras Lawyers Συνδυάζουμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστηρίου με την αξιοπιστία ενός εξειδικευμένου οικονομικού συμβούλου με την παροχή και υποστήριξη του νομικού πλαισίου και υποβάθρου που διέπει την κάθε περίπτωση.

  Διαθέτοντας στρατηγικό σχεδιασμό, πολυετή εμπειρία σε οικονομικά, τραπεζικά  και φορολογικά συστήματα άλλων χωρών, άριστη οργάνωση των συστημάτων και διαδικασιών αλλά και γρήγορα αντανακλαστικά, είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε για όλα όσα σας αφορούν, όπως προθεσμίες, αλλαγές σε φορολογία, νομοθεσίες και διατάξεις, προσφέροντάς σας, παράλληλα, εμπεριστατωμένες οικονομικές αναλύσεις που οδηγούν σε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

  Εργαστήρια

  Σκοπός του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας του γραφείου μας είναι η προαγωγή της μελέτης του εγκληματικού φαινομένου σε συνάρτηση με την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και με την συνεργασία κορυφαίων εγκληματολόγων, ιατροδικαστών, ποινικολόγων και άλλων ερευνητικών κέντρων. 

  Μέσα από την διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον, των ασχολούμενων στη θεωρία, την έρευνα, τη διδασκαλία και την πράξη έτσι ώστε να προωθηθεί η εγκληματολογική γνώση εντός του νομικού περιβάλλοντος. 

  Μέσω της ιστοσελίδας μας αλλά και μέσω των κοινωνικών μας δικτύων μπορείτε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα των σχετικών εκδηλώσεων. Η συμμετοχή για το κοινό είναι πάντα ελεύθερη.