Το Γραφείο

Οι Andreas N. Masouras Lawyers αποτελούν μια σύγχρονη και δυναμική ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων και νομικών συμβούλων οι οποίοι πλαισιώνονται από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης όπως εγκληματολόγους, ιατροδικαστές, εμπειρογνώμονες ιατρούς, συμβούλους ασφάλισης, οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα ηλεκτρονικού και οικονομικού εγκλήματος αλλά και από άλλες ειδικότητες. Όπου κρίνεται αναγκαίο ότι οι ειδικοί αυτοί θα συμβάλουν θετικά στην έκβαση της κάθε υπόθεσης, τότε ενδυναμώνεται η κάθε υπόθεση με επιπλέον εξειδικεύσεις ανά περίπτωση.

Σε υποθέσεις που οδηγούνται ενώπιον Δικαστηρίου ακολουθούμε – εάν χρειάζεται – το πιο κάτω πρότυπο προετοιμασίας του πελάτη μας για την δίκη:

Ο δικηγόρος της υπόθεσης είναι αυτός που έχει και τον όλο χειρισμό της. Ο διορισμός του κατάλληλου δικηγόρου της ομάδας μας κρίνεται με βάση το γνωστικό και εμπειρικό του αντικείμενο να διαχειριστεί την υπόθεση. Όπου κρίνεται αναγκαίο ο δικηγόρος πλαισιώνεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων. Στην συνέχεια, ο πελάτης προετοιμάζεται καταλλήλως για την δίκη. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αρκετός κόσμος έρχεται πρώτη φορά αντιμέτωπος με την αίθουσα του Δικαστηρίου. Προετοιμάζεται κατάλληλα την υπεράσπιση ενώ σε κάθε στάδιο γίνεται προέλεγχος της διαδικασίας κάνοντας ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Η ομάδα μας δεν είναι λίγο απ’ όλα και δεν κάνει ερασιτεχνισμούς:

Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε δικηγόρος (Μέλος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου) είναι εξειδικευμένος πάνω σε συγκεκριμένο τομέα του Δικαίου. Είναι ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο που η κάθε υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και διεξοδικά, αναλύεται στον ενδιαφερόμενο και παρακολουθείται συνεχώς από τους εξειδικευμένους δικηγόρους καθ’ όλη την πορεία και διαδικασία.

Οι δικηγόροι μας εστιάζουν πάντοτε στις εξατομικευμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των εντολέων μας προκειμένου να παρέχουν άμεσα αποτελεσματικές και πρακτικές λύσεις, είτε δικαστηριακές είτε εξωδικαστηριακές μέσω της διαμεσολάβησης. 

Στην Andreas N. Masouras Lawyers επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας, διασφαλίζοντας την προληπτική νομική προστασία τους, με την εξάλειψη των νομικών κινδύνων και ρίσκων.

Οι Andreas N. Masouras Lawyers δεν είναι ένα τοπικό δικηγορικό γραφείο αλλά ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος Δικηγορικός Οίκος με συνεργαζόμενα γραφεία διεθνώς αλλά και με συνεργαζόμενη έδρα στην Μόσχα. Το γραφείο της Κύπρου διαθέτει έμπειρο δικηγόρο Ρωσίας δημιουργώντας έτσι ένα διεθνοποιημένο δίκτυο παροχής νομικών υπηρεσιών εύκολα, γρήγορα, με προσβασιμότητα και εχεμύθεια. Το Δικηγορικό απόρρητο είναι μια από τις βασικές μας δεσμεύσεις. Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι για εμάς γνώμονας. 

Περαιτέρω, η συνεργασία του γραφείου μας με  λογιστικά – ελεγκτικά γραφεία και εταιρείες παροχής οικονομικών υπηρεσιών μας εντάσσει στον πυρήνα της επιχειρηματικής σκέψης και δράσης σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα άλλωστε αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας και κουλτούρας μας. Είναι ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο που έχουμε δημιουργήσει εργαστήριο επιχειρηματικών τεχνολογικών εφαρμογών (The Business Suite), είτε για ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή επιχειρηματικότητα είτε για θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπως εξαπατήσεις, ξέπλυμα χρήματος και παιδικής πορνογραφίας.

Η ομάδα δημιουργήθηκε από τον δικηγόρο – ακαδημαϊκό Δρ. Ανδρέα Μασούρα, ενώ συνεχώς διευρύνεται με νέους καταξιωμένους συνεργάτες, μάχιμους δικηγόρους εξειδικευμένους σε διάφορους τομείς του Δικαίου, Καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλους ειδικούς.

Επικοινωνία